• Trang chủ
 • Vay vốn
 • Mẫu giấy vay tiền, giấy mượn tiền viết tay hợp lệ, mới nhất

Mẫu giấy vay tiền, giấy mượn tiền viết tay hợp lệ, mới nhất

Giấy mượn tiền

Khi cho vay, vì thân quen, cả tin nên đôi khi chúng ta không viết giấy vay tiền, dẫn đến đến những tranh cãi, kiện cáo, làm rạn nức mối quan hệ anh em/bạn bè/đồng nghiệp. Để tránh tranh chấp về sau, bạn nên viết giấy vay, mượn tiền thông qua các mẫu giấy vay tiền đơn giản, hợp lệ dưới đây.

Mẫu giấy vay tiền

Xem thêm: Vay tiền bằng đăng ký xe máy.

Mẫu giấy vay tiền cập nhật mới nhất

Mẫu giấy vay tiền, mượn tiền là bằng chứng có giá trị pháp lý để bảo đảm quyền lợi của người cho vay và nghĩa vụ của người đi vay. Giấy vay tiền có thể đánh máy hoặc viết tay nhưng phải có giá trị pháp lý.  

Mẫu giấy cho vay tiền viết tay số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày … tháng … năm …

Tại địa điểm: …………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên cho vay)

Họ và tên: ………………………………………………

Số CMND: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………

Bên B: (Bên vay)

Họ và tên: ………………………………………………

Số CMND: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ……………………..…. VND

(Số tiền bằng chữ: ………………………………………..)

Mức lãi suất: …………………………..……………………

Thời điểm thanh toán: …………………..…………………

– Thời điểm thanh toán lãi: ………………..…………………

– Thời điểm thanh toán gốc: …………………………………

Phương thức thanh toán: ………………….…………………..

Cam kết của các bên: ……………………………………………

……………………………………………..……………………

BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền viết tay số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………….., ngày … tháng … năm …

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: …………………………………………………… Ngày sinh: …………………..

CMND số: …………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày … tháng … năm…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………..

Bà: …………………………………………………… Ngày sinh: …………………..

CMND số: …………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày … tháng … năm…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………..

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận kết hôn số ……. ngày …………. Nơi đăng ký …………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: …………………………………………………… Ngày sinh: …………………..

CMND số: …………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày … tháng … năm…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………..

Bà: …………………………………………………… Ngày sinh: …………………..

CMND số: …………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày … tháng … năm…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………..

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận kết hôn số ……. ngày …………. Nơi đăng ký …………….

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: … đồng, bằng chữ: …..

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn … tháng, kể từ ngày: ………………….

Những thỏa thuận khác: (Thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quý hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay nếu cần).

4/ Mục đích vay: …………………………………………………………………………………

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

BÊN VAY BÊN CHO VAY
Người làm chứng Xác nhận của UBND xã/phường/PCC

Tham khảo: Tra cứu khoản vay FE.

Hướng dẫn cách điền mẫu giấy vay tiền mới nhất

Mẫu giấy vay tiền có thể là mẫu in sẵn hoặc viết tay. Nếu là mẫu in sẵn, bạn chỉ cần điền thông tin đầy đủ vào giấy theo những nội dung được yêu cầu. 

 • Thông tin về người cho vay và người vay
 • Số tiền vay
 • Thời hạn trả nợ
 • Lãi suất
 • Phương thức thanh toán khoản vay
 • Một số thỏa thuận khác nếu có.

Tuy nhiên, dù là mẫu giấy vay tiền in sẵn hay viết tay thì bạn cũng phải điền đầy đủ và chính xác những nội dung dưới đây để đảm bảo văn bản có giá trị pháp lý.

Bước 1. Điền thông tin về người vay và người cho vay

Người vay và người cho vay có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

 • Cá nhân: Điền đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu và ngày cấp – nơi cấp, địa chỉ thường trú/địa chỉ tạm trú, số điện thoại liên lạc. Nếu đã kết hôn thì phần này nên để cả thông tin của vợ/chồng.
 • Tổ chức: Điền đầy đủ thông tin của pháp nhân trên GDKKD và thông tin của người đại diện.

giấy cho mượn tiền

Bước 2. Thông tin nội dung cho vay

Thông tin nội dung cho vay là phần quan trọng nhất của mẫu giấy vay tiền. Tất cả giao dịch vay tiền đều bắt buộc khoản tiền cho vay phải được ghi rõ bằng số và bằng chữ. 

Bên cho vay và bên vay thỏa thuận với nhau về thời gian vay tiền. Thời hạn này sẽ được thể hiện rõ trong nội dung của mẫu giấy nợ tiền, bao gồm cả ngày tháng năm.

Tham khảo: Hướng dẫn vay tiền trả góp 48 tháng ngân hàng uy tín.

Bước 3. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay là nội dung không thể thiếu trong mẫu giấy vay tiền. Văn bản cần cho biết lãi suất được tính theo ngân hàng nào và phải nêu cụ thể mức lãi suất.

Giấy cho vay tiền

Trong trường hợp bên cho vay không tính lãi suất, thì cũng cần ghi rõ vào mẫu giấy vay tiền: “Bên A cho bên B vay tiền không tính lãi”.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định lãi suất cho vay không được quá 20%/năm.

Đang cần tiền gấp? Xem ngay: Vay tiền nhanh lãi suất 0% chỉ cần CMND nhận tiền trong ngày.

Bước 4. Phương thức trả nợ

Bên cho vay và bên vay sẽ thỏa thuận với nhau về phương thức trả nợ, đồng thời thể hiện rõ trong mẫu giấy vay tiền. Hai bên có thể chọn hình thức trả nợ như sau:

 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Thế chấp tài sản

Bước 5. Thỏa thuận khác (nếu có)

Nếu bên cho vay và bên vay có những thỏa thuận khác ngoài khoản vay, thời hạn, lãi suất, cách thức thanh toán thì có thể bổ sung vào mẫu giấy vay tiền. Một số thỏa thuận khác như:

 • Nếu phát sinh xung đột thì phương thức giải quyết tranh chấp là gì?
 • Trường hợp một trong hai bên không làm đúng theo những gì đã thỏa thuận thì giải quyết như thế nào?
 • Nếu người vay chẳng may qua đời/gặp tai nạn thì ai đứng ra thanh toán khoản nợ?

Giấy vay tiền hợp lệ là gì? Tầm quan trọng của giấy vay nợ

Giấy vay tiền là văn bản được lập nên dựa trên thỏa thuận giữa bên cho vay và bên vay, còn được gọi là hợp đồng tài sản, hay hợp đồng vay tiền. Giấy vay tiền hợp lệ khi đôi bên tự nguyện lập và đồng ý ký tên để nó có hiệu lực pháp lý.

Một số nội dung chính của mẫu giấy vay tiền bao gồm:

 • Thông tin của người cho vay và người vay
 • Khoản tiền vay, thời gian vay, lãi suất vay
 • Tài sản đảm bảo (nếu có)
 • Cam kết
 • Chữ ký bên cho vay và bên vay
 • Xác nhận của bên thứ ba (nếu có)

Mẫu giấy vay tiền có thể được đánh máy hoặc viết tay nhưng xác nhận của bên cho vay, bên vay, bên thứ ba (nếu có) phải là chữ ký trực tiếp. Một số mẫu giấy mượn tiền phổ biến hiện nay là:

 • Mẫu giấy vay tiền thế chấp
 • Mẫu giấy vay tiền không thế chấp
 • Mẫu giấy vay tiền dân sự
 • Mẫu giấy vay tiền mặt

Giấy ghi nợ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả bên cho vay và bên vay, cũng như hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp giữa hai bên xảy ra tranh chấp, kiện tụng thì giấy vay tiền sẽ là căn cứ pháp lý để giải quyết. 

Khó vay tiền? Xem ngay: Vay tiền trả góp không chứng minh thu nhập.

Như thế nào là giấy vay tiền hợp lệ?

Sau đây là những yếu tố về hình thức và nội dung mà một mẫu giấy vay tiền hợp lệ cần đảm bảo:

 • Giấy cho mượn tiền cần đảm bảo đúng điều kiện pháp lý như: Bên cho vay và bên vay đều có năng lực trách nhiệm pháp lý, nội dung và mục đích giao dịch tuân thủ đạo đức và pháp luật, các bên tham gia phải tự nguyện.
 • Có đủ dấu vân tay, chữ ký theo đúng CMND.
 • Thông tin trên mẫu giấy vay tiền phải đầy đủ, bao gồm: Thông tin bên cho vay và bên vay, số tiền vay/tài sản vay, thời gian vay, lãi suất cho vay, mục đích mượn nợ, cam kết, xác nhận và chữ ký của các bên tham gia.

Giấy vay tiền

Xem thêm: Vay sinh viên lãi suất thấp bằng thẻ sinh viên, không thế chấp

Giấy vay nợ viết tay có hợp pháp không?

Mẫu giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không? Câu trả lời là .

Luật Dân sự không yêu cầu giấy nợ phải là văn bản đánh máy nên bạn hoàn toàn có thể viết tay, miễn sao hợp lệ và đảm bảo về mặt pháp lý là được. Bên cạnh đó, để tăng giá trị pháp lý cho mẫu giấy vay tiền cá nhân thì bạn nên công chứng. 

Giấy vay tiền viết tay vẫn hợp pháp nếu những nội dung như lãi suất vay, thời hạn và phương thức thanh toán,… đã thỏa thuận giữa hai bên đều tuân thủ quy định của pháp luật.

Giấy vay tiền viết tay

Vay tiền tại nhà? Xem ngay: Vay tiền online.

Một số lưu ý khi làm giấy mượn nợ

Khi làm giấy vay tiền, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Nên công chứng giấy vay tiền để nâng cao giá trị pháp lý. Trong trường hợp không công chứng, nhưng mẫu giấy mượn tiền đảm bảo được yêu cầu của pháp luật thì vẫn có thể làm căn cứ để giải quyết tranh chấp, kiện tụng.
 • Bên vay tiền cần đảm bảo khả năng thanh toán khoản nợ đúng thời hạn và tuân thủ những cam kết đã nêu trong hợp đồng tài sản.
 • Xác định phương án giải quyết trong trường hợp bên cho vay hoặc bên vay không tuân thủ đúng những gì đã thỏa thuận. 
 • Nếu trong mẫu giấy vay tiền, mục thời gian ghi là vô thời hạn thì bất cứ lúc nào bên cho vay cũng có thể đòi nợ.
 • Nên lập giấy vay nợ ít nhất thành 02 bản, nêu rõ bằng số và chữ trong từng bản. Mỗi bên giữ 1 bản như nhau.

Kết luận

Như vậy, đứng về phía chủ nợ, giấy vay tiền giúp bảo vệ quyền lợi của người cho vay. Ngược lại, nó thể hiện nghĩa vụ pháp lý của người đi vay. Khi cho vay, nên lập giấy vay tiền ngay từ đầu để hạn chế tranh chấp, kiện tụng không mong muốn, làm đổ vỡ mối quan hệ thân nhân, bạn bè.

Thường xuyên truy cập website: https://alotaichinh.vn/ để không bỏ lỡ các bài viết cùng chủ đề, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính, vay vốn, ngân hàng, lãi suất tiền gửi, các gói bảo hiểm tốt nhất.